Lịch học

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHỆ THUẬT THÁNG 10/2017

KHÓA HỌC THỜI GIAN

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC GIỜ HỌC GHI CHÚ
MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

01/10/2017 Chủ Nhật 08h30 – 11h00 Nguyên Hồng
07/10/2017 Thứ 7 08h30 – 11h00 Nguyên Hồng
08/10/2017 Chủ Nhật 14h00 – 16h30 Nguyên Hồng
14/10/2017 Thứ 7 14h00 – 16h30 Hàng Bài
15/10/2017 Chủ Nhật 18h00 – 20h30 Hà Đông
15/10/2017 Chủ Nhật 14h00 – 16h30 Hàng Bài
21/10/2017 Thứ 7 08h30 -11h00 Nguyên Hồng
22/10/2017 Chủ Nhật 14h00 – 16h30 Ecopark
22/10/2017 Chủ Nhật 08h30 – 11h00 Ecopark
28/10/2017 Thứ 7 18h00 -20h30 Hà Đông
28/10/2017 Thứ 7 08h30 -11h00 Nguyên Hồng
29/10/2017 Chủ Nhật 8h30 – 11h00 Hàng Bài
MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên, người đi làm)

 

06/10/2017 Thứ 6, CN 18h00 – 21h00 Nguyên Hồng
10/10/2017 Thứ 2, thứ 4 18h00 – 21h00 Nguyên Hồng
17/10/2017 Thứ 3, thứ 5 18h00 – 21h00 Nguyên Hồng
25/10/2017 Thứ 2, thứ 4 18h00 – 21h00 Nguyên Hồng
27/10/2017 Thứ 4, thứ 6 18h00 – 21h00 Nguyên Hồng
31/10/2017 Thứ 3, thứ 5 18h00 – 21h00 Nguyên Hồng
MC NÂNG CAO 08/10/2017 Chủ Nhật 08h30 – 11h00 Ecopark
08/10/2017 Chủ Nhật 18h00 – 20h30 Nguyên Hồng
22/10/2017 Chủ Nhật 8h30 – 11h00 Nguyên Hồng
28/10/2017 Thứ 7 18h00 – 20h30 Nguyên Hồng
CHỮA NGỌNG NHÍ 08/10/2017 Chủ Nhật 14h30 – 16h30 Nguyên Hồng
13/10/2017 Thứ 6 18h00 – 20h00 Nguyên Hồng
16/10/2017 Thứ 2 18h00 – 20h00 Hà Đông
21/10/2017 Thứ 7 8h30 – 10h30 Ecopark
29/10/2017 Chủ Nhật 14h30 – 16h30 Nguyên Hồng

Ghi chú:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp.